Seri: Discworld

Carpe Jugulum (Discworld #23)

Eric (Discworld #9)

Feet of Clay (Discworld #19)

Going Postal (Discworld #33)

Hogfather (Discworld #20)

Jingo (Discworld #21)

Making Money (Discworld #36)

Maskerade (Discworld #18)

Men at Arms (Discworld #15)

Mort (Discworld #4)

Moving Pictures (Discworld #10)

Night Watch (Discworld #29)

Pyramids (Discworld #7)

Reaper Man (Discworld #11)

Soul Music (Discworld #16)

Sourcery (Discworld #5)