Author: Abigail Roux

Cut & Run (Cut & Run #1)

Fish & Chips (Cut & Run #3)

Divide & Conquer (Cut & Run #4)

Armed & Dangerous (Cut & Run #5)

Stars & Stripes (Cut & Run #6)

Touch & Geaux (Cut & Run #7)

Ball & Chain (Cut & Run #8)

Shock & Awe (Sidewinder #1)

Cross & Crown (Sidewinder #2)